Club Notes / Latest News

‘The 63’ Club Notes 17/06/24

Oisin Kelly / June 17, 2024
Club Notes / Latest News

‘The 63’ Club Notes -27/05/24

Club Notes / Latest News

‘The 63’ Club Notes – 20/05/24

About Us

The hearts of our club members are lifted when they see our club colours, maroon and white on the pitch. The past 10 years have been the most successful years in our club with great success seen by our men’s teams, ladies teams and underage teams, especially our u18 team under the management of Trevor Alcorn. One of the days in the history of our club that we saw the greatest success in the maroon and white is when our ladies team went on to win the All-Ireland Final in 2014 against Mourneabbey under the direction of Francie Friel, Trevor Alcorn and Paul McDaid. Geraldine McLaughlin was the team captain and scored 3-8 that day.

The community of Termon has made great progress with fundraising activities to raise money for our new clubhouse. This clubhouse will be modern and innovative and a place where everyone in our community will be welcome and the generations to come. Our ‘Club 300’ draw has been very successful and this draw will be in full swing again in August.

Ár gClub

Is paróiste fíorbheag é An Tearmann a théann ó Ghartán go Cill Mhic nÉanáin le stair fhada, shuimiúil aige atá fite fuaite le scéal agus le tionchar Naomh Colmcille.

Bunaíodh an club seo ar an 24ú Samhain 1963 agus ba mhó an dul chun cinn atá déanta ag an gclub ón lá stairiúil sin. Sa lá atá inniu ann, tá breis is ceithre fhoireann is scór ag an gclub; idir foirne na bhfear, foirne na mban agus foirne faoi aois. Is cúis mhór bhróid í go bhfuil os cionn 580 ball ag an gclub anois agus tá an club de shíor ag fás agus ag forbairt le foirne nua-foireann shóisearach na mban agus foireann shóisearach na bhfear atá ag tosú i mbliana. Is cinnte go bhfuil dul chun cinn den chéad scoth déanta ag CLG An Tearmainn leis an bpeil agus is iontach an rud é.

Ardaítear croíthe na mball i gcónaí nuair atá dathanna an chlub, marún agus bán le feiceáil ar an bpáirc imeartha. Is mór an rath atá ar an gclub, go háirithe le deich mbliana anuas, agus is iomaí éacht atá bainte amach ag na foirne ar fad, ach an fhoireann faoi u18 faoi bhainistíocht Trevor Alcorn ach go háirithe. Ba lá stairiúil é a mhairfidh i gcuimhne an chlub go deo, nuair a bhuaigh foireann shinsearach na mban, Cluiche Ceannais na hÉireann sa bhliain 2014 in aghaidh Mainstir na Móna faoi stiúr Francie Friel, Trevor Alcorn agus Paul Mc Daid. Ba í Geraldine Mc Laughlin captaen na foirne ar an lá sin, agus chuir sí féin 3-8 leis an scór ar an lá sin..

Tháinig pobal an Tearmainn le chéile agus is mór an obair atá déanta acu ag obair as láimh a chéile le hairgead a thiomsú don chlubtheach nua. Ionad nuálach, nua-aimseartha a bheidh ann ina mbeidh fáilte roimh phobal an Tearmainn ar fad anois agus sna blianta amach romhainn. Is mó an rath a bhí ar an gcrannchur ‘Club 300’ agus cuirtear tús leis an gcrannchur seo arís i mí Lúnasa.

The community of Termon has made great progress with fundraising activities to raise money for our new clubhouse. This clubhouse will be modern and innovative and a place where everyone in our community will be welcome and the generations to come. Our ‘Club 300’ draw has been very successful and this draw will be in full swing again in August.

Support Us

Supporting our lotto helps all aspects of the club and also gives you a chance of winning some cash!

Scroll to Top
Scroll to Top